Modele bakteriofagów


Na jednych z ostatnich kółek biologicznych uczniowie wykonywali modele bakteriofagów i innych wirusów. Oto wszystkie ich prace. 

Połączenie plastyki, techniki i wyobraźni z wiedzą przyrodniczą, skutkuje wielopoziomowym rozwojem, gwarantując uśmiech na zajęciach.

Close