Poczucie bezpieczeństwa jest jak dom na mocnych fundamentach.🏠 Podczas lekcji wychowawczej uczniowie klasy 6b pracują w grupach oraz indywidualnie analizując swoje mocne i słabe strony.💪 Rozwijając przy tym swoją samoświadomość oraz samoakceptację.😍

Close