Aktualności Szkolnego Klubu Wolontariatu…


W olontariusze rozpoczęli Akcję „ Poczytam Ci bajkę Kolego…” Młodsze dzieci przyjęły z radością i zainteresowaniem czytanie przez starszych kolegów.

1


Starsza grupa rozpoczęła przygotowania do wyjazdu z ozdobami świątecznymi do Domu Seniora w Skórzewie.

2


 


 


 


 

Close