Hate of speech oraz Freedom of speech


Uczniowie klas V-VIII pochylili się nad tematem jakim jest Hate of speech oraz Freedom of speech na kółkach języka angielskiego.
Zajęcia miały na celu rozbudzić w uczniach świadomość powagi wypowiadanych słów, docenienia samych siebie i dostrzegania pozytywnych rzeczy w drugim człowieku.20190205_134210 (Copy) 20190204_145009 (Copy) 20190204_145042 (Copy) 20190204_222934 (Copy) 20190204_223048 (Copy) 20190205_134123 (1) (Copy) 20190205_134136 (Copy)

Close