Kółko przyrodnicze


10 października uczestnicy kółka przyrodniczego z klas I-III wraz z nauczycielem wybrali się w teren, aby określić zmiany powstałe w drzewostanach w wyniku zakwaszenia gleb. 
Pod uwagę zostały wzięte skupiska drzew w okolicy dróg o dużym natężeniu ruchu samochodowego i w parku - w miejscu wolnym od zanieczyszczeń. Uczniowie z pomocą nauczyciela oznaczyli gatunki drzew występujące na każdym z wytypowanych stanowisk, określili stopień uszkodzeń ich liści, występowanie obumarłych konarów oraz szkodników. Na wytypowanych stanowiskach zbadano pH gleby za pomocą roztworu wskaźnikowego 
oraz skali kolorymetrycznej. Zajęcia te rozbudziły ciekawość poznawczą uczniów wobec otaczającej rzeczywistości. Ułatwiły zrozumienie przyrody, z którą jesteśmy przecież nierozerwalnie złączeni.
 

3 (Copy) 1 (Copy) 2 (Copy)

Close