KOMUNIKAT – w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły


text832

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN z dnia 14 maja 2020 r. oraz w uzgodnieniu z organem prowadzącym Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce od dnia 25 maja 2020 roku w klasach I-III oraz oddziałach przedszkolnych przywraca zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały wysłane do rodziców przez dziennik elektroniczny. 

Close