O metodzie projektu, interdyscyplinarności i  przenikających się podstawach programowych z ogrodem w roli głównej.


O metodzie projektu, interdyscyplinarności i  przenikających się podstawach programowych z ogrodem w roli głównej. Równowaga między cyberszkołą, a tym co tradycyjne, praktyczne, dodatkowo także rozwijające wielokierunkowo. 

O projekcie realizowanym w naszej szkole przeczytają Państwo w artykule naszego przyrodnika Tomasza Ordzy. Ukaże się on w najnowszym fachowym, ogólnopolskim dwumiesięczniku "Biologia (z przyrodą) w szkole". Czasopismo to przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów science na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół, a także dla pasjonatów tej niesamowitej nauki. 

Zapraszamy do lektury.

Close