Oferta


Co nas wyróżnia?

Położona w zabytkowym pałacu, w otoczeniu pięknego parku szkoła jest niewielka, lecz bogata w tradycje. W naszej szkole pomagamy Rodzicom w staraniach, aby z ich dzieci wyrośli odpowiedzialni, mądrzy i szczęśliwi dorośli. Nie tylko uczymy, ale i kształtujemy postawy naszych uczniów. 

Szkoła – prowadzona przez Stowarzyszenie "Dla Przyszłości" – pracuje na zasadach obowiązujacych placówki publiczne, jest nieodpłatna.

Nauka w niewielkich oddziałach klasowych, serdeczna atmosfera:

 • zapewniamy naukę w niewielkich oddzialach klasowych;

 • szanujemy indywidualność każdego ucznia, staramy się dobrze poznać i rozwijać jego zainteresowania, odpowiadać na jego indywidualne potrzeby;

 

Pomagamy rozwijać pasje i kreatywność:

 • oferujemy liczne koła zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, w tym koło matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, teatralne, muzyczne (szkolna orkiestra, chór, nauka i doskonalenie gry na instrumentach: flażolet, gitara, pianino, bębny ), koło języka angielskiego, plastyczne, SKS (piłka nożna, akrobatyka), tenis stołowy czy wolontariat

 • przygotowujemy do konkursów w różnych dziedzinach, m.in. do konkursów przedmiotowych, konkursów w śpiewaniu, recytowaniu, rysowaniu lub malowaniu;

 • dbamy o kształtowanie wrażliwości na sztukę: uczymy gry na flażolecie, gitarze, pianinie, bębnach, organizujemy wycieczki do muzeów, kin i teatrów, organizujemy występy muzyczne i teatralne dzieci;

 • w pracy z uczniami wprowadzamy elementy metody tutoringu rozwojowego;

 

Wpajamy zamiłowanie do aktywności fizycznej:

Poza regularnymi zajęciami z w-f:

 • organizujemy cotygodniowe zajęcia na plywalni w Tarnowie Pogórnym;

 • prowadzimy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;

 • organizujemy marszobiegi i rajdy rowerowe, wiosenne i jesienne pikniki rodzinne w parku;

 • organizujemy dodatkowe zajęcia sportowe;

 • wyjeżdżamy na wycieczki do muzeów, kin, teatrów oraz krajoznawczo-turystyczne;

 

Pokazujemy, jak ważne jest pomaganie innym:

 • wolontariat

 • zbiórkę nakrętek

 • organizujemy zbiórki na rzecz potrzebujących dzieci z Polski i innych krajów oraz dla zwierząt ze schronisk;

 • bierzemy udział w krajowych i międzynarodowych akcjach

 

Kształtujemy odpowiedzialność za przyrodę:

 • Organizujemy projekty ekologiczne;

 • Uczestniczymy w akcjach na rzecz ochrony środowiska, np. „Sprzątanie świata”;

 • Dbamy o zieleń wokół szkoły – wiosenne i jesienne porządki w parku;

 

Pomagamy sobie nawzajem:

 • oferujemy pomoc ze strony szkolnego psychologa, pedagoga i logopedy;

 • prowadzimy świetlicę, gdzie można spędzić wartościowo czas po zajęciach i uzyskać pomoc w odrabianiu zadań domowych;

 • uspołeczniamy i integrujemy uczniów przez działalnośc koleżanki/ kolegi, młodszego kolegi;

 • w pracy z uczniami wprowadzamy elementy metody tutoringu rozwojowego;

 

Bierzemy udział w międzynarodowych projektach:

"Adore My Origin" (wizyty lektorów-wolontariuszy z różnych krajów), projekt realizowany przez organizację AIESEC;

"Ecosystems near ours schools" we współpracy z portalem eTwinning

 

Dzięki aktywności dzieci i kadry zapracowaliśmy na takie odznaczenia, jak:

 • Szkoła z klasą;

 • Szkoła bez przemocy;

 • Szkoła Odkrywcow Talentów;

 • Bezpieczna klasa Skoda AutoLab

Close