Stowarzyszenie


Stowarzyszenie „Dla Przyszłości”  jest organem prowadzącym Szkołę.
 

Zarząd:
Prezes: Piotr Rusinowski


Wiceprezes: Roman Różański


Sekretarz: Dorota Dominiak


Skarbnik: Mirosław Tomiak.


Członkowie Zarządu: Roman Siedlik
                                     Dariusz Leitgeber
                                     Stanisław Rychlewski

 
Komisja Rewizyjna: Hanna Pieczyńska
                                  Mariusz Matuszczak
                                  Anna Nowak


 
STOWARZYSZENIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ W OPARCIU O DOTACJE I DAROWIZNY.
Wszelkie darowizny na działalność Stowarzyszenia prowadzącego szkołę mile widziane. WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
.

KONTO STOWARZYSZENIA
85  1610 1133 7300 0972 2000 0001

ADRES: Stowarzyszenie „Dla Przyszlości”
ul. Parkowa 1
62-070 Dąbrówka

           

Close