Wielka Liga Czytelników


Nasza szkoła przystapiła do Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” dla uczniów klas 1-8. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych oraz promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
Etap pierwszy – szkolno-biblioteczny to indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny w szkołach podstawowych do  31 stycznia 2019 r.   Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie organizatora www.wielka-liga.pl 
   
 

Close