Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 4 A » 4 B » 5 A » 5 B » 6 A » 7 A » 8 A

Plany różnych dzienników

» Klasa I A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » Klasa I B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » Klasa II A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » Klasa II B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » Klasa III A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » Klasa III B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej

Klasa 4 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 j. angielski
4 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (17 K)
przyroda
4 A - Trzciołek G. (16)
wychowanie fizyczne
4 A - Waraczyński M. (3 Wf)
muzyka
4 A - Rosłońska A. (6 S)
plastyka
4 A - Witek A. (1)
2 08:25-09:10 j. polski
4 A - Walczak M. (16)
zajęcia z wychowawcą
4 A - Wojciechowska S. (6 S)
j. polski
4 A - Walczak M. (1)
wychowanie fizyczne
4 A - Waraczyński M. (3 Wf)
j. angielski
4 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (17 K)
3 09:20-10:05 wychowanie fizyczne
4 A - Waraczyński M. (3 Wf)
matematyka
4 A - Wojciechowska S. (16)
j. angielski
4 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (1)
j. polski
4 A - Walczak M. (1)
technika
4 A - Tomiak M. (16)
4 10:20-11:05 informatyka
4 A - Kaźmierczak J. (17 K)
religia
4 A rel - Tratwal A. (6 S)
przyroda
4 A - Trzciołek G. (1)
j. polski
4 A - Walczak M. (1)
matematyka
4 A - Wojciechowska S. (12)
5 11:15-12:00 matematyka
4 A - Wojciechowska S. (1)
j. polski
4 A - Walczak M. (1)
matematyka
4 A - Wojciechowska S. (16)
wychowanie fizyczne
4 A - Waraczyński M. (3 Wf)
6 12:15-13:00 historia
4 A - Rychlewski S. (1)
etyka
4 A et - Adamek P. (8 Lo)
7 13:10-13:55
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 4 B - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 j. polski
4 B - Walczak M. (1)
matematyka
4 B - Wojciechowska S. (1)
matematyka
4 B - Wojciechowska S. (1)
matematyka
4 B - Wojciechowska S. (1)
zajęcia z wychowawcą
4 B - Trzciołek G. (1)
2 08:25-09:10 historia
4 B - Rychlewski S. (1)
j. polski
4 B - Walczak M. (1)
j. angielski
4 B - Jóźwiak - Tadyszak E. (15)
muzyka
4 B - Rosłońska A. (1)
przyroda
4 B - Trzciołek G. (1)
3 09:20-10:05 matematyka
4 B - Wojciechowska S. (1)
przyroda
4 B - Trzciołek G. (1)
wychowanie fizyczne
4 B - Waraczyński M. (3 Wf)
j. angielski
4 B - Jóźwiak - Tadyszak E. (15)
plastyka
4 B - Witek A. (1)
4 10:20-11:05 religia
4 B rel - Tratwal A. (6 S)
j. angielski
4 B - Jóźwiak - Tadyszak E. (1)
j. polski
4 B - Walczak M. (12)
wychowanie fizyczne
4 B - Waraczyński M. (3 Wf)
j. polski
4 B - Walczak M. (1)
5 11:15-12:00 informatyka
4 B - Kaźmierczak J. (17 K)
wychowanie fizyczne
4 B - Waraczyński M. (3 Wf)
j. polski
4 B - Walczak M. (12)
technika
4 B - Tomiak M. (1)
6 12:15-13:00 wychowanie fizyczne
4 B - Waraczyński M. (3 Wf)
etyka
4 B et - Adamek P. (8 Lo)
7 13:10-13:55 wychowanie do życia w rodzinie
4 B wdż - Ordza T. (1)
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 5 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 j. polski
5 A - Grzelak A. (15)
wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3 Wf)
historia
5 A - Rychlewski S. (15)
j. polski
5 A - Grzelak A. (15)
j. polski
5 A - Grzelak A. (15)
2 08:25-09:10 j. polski
5 A - Grzelak A. (15)
j. angielski
5 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (15)
wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3 Wf)
matematyka
5 A - Wojciechowska S. (15)
matematyka
5 A - Wojciechowska S. (15)
3 09:20-10:05 religia
5 A rel. - Tratwal A. (6 S)
j. polski
5 A - Grzelak A. (15)
matematyka
5 A - Wojciechowska S. (15)
wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3 Wf)
j. angielski
5 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (15)
4 10:20-11:05 matematyka
5 A - Wojciechowska S. (15)
informatyka
5 A - Kaźmierczak J. (17 K)
zajęcia z wychowawcą
5 A - Grzelak A. (15)
technika
5 A - Tomiak M. (15)
historia
5 A - Rychlewski S. (15)
5 11:15-12:00 wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3 Wf)
biologia
5 A - Ordza T. (15)
j. angielski
5 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (15)
muzyka
5 A - Rosłońska A. (15)
plastyka
5 A - Witek A. (15)
6 12:15-13:00 etyka
5 A et. - Adamek P. (6 S)
geografia
5 A - Trzciołek G. (15)
7 13:10-13:55
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 5 B - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 historia
5 B - Rychlewski S. (6 S)
j. polski
5 B - Grzelak A. (16)
biologia
5 B - Ordza T. (16)
matematyka
5 B - Wojciechowska S. (16)
2 08:25-09:10 wychowanie fizyczne
5 B - Waraczyński M. (3 Wf)
wychowanie fizyczne
5 B - Waraczyński M. (3 Wf)
historia
5 B - Rychlewski S. (16)
zajęcia z wychowawcą
5 B - Jóźwiak - Tadyszak E. (16)
j. polski
5 B - Grzelak A. (16)
3 09:20-10:05 j. polski
5 B - Grzelak A. (16)
informatyka
5 B - Kaźmierczak J. (17 K)
muzyka
5 B - Rosłońska A. (16)
technika
5 B - Tomiak M. (16)
wychowanie fizyczne
5 B - Waraczyński M. (3 Wf)
4 10:20-11:05 j. polski
5 B - Grzelak A. (16)
matematyka
5 B - Wojciechowska S. (16)
matematyka
5 B - Wojciechowska S. (16)
matematyka
5 B - Wojciechowska S. (16)
plastyka
5 B - Witek A. (16)
5 11:15-12:00 j. angielski
5 B - Jóźwiak - Tadyszak E. (16)
j. polski
5 B - Grzelak A. (16)
geografia
5 B - Trzciołek G. (16)
wychowanie fizyczne
5 B - Waraczyński M. (3 Wf)
j. angielski
5 B - Jóźwiak - Tadyszak E. (16)
6 12:15-13:00 religia
5 B - Tratwal A. (16)
j. angielski
5 B - Jóźwiak - Tadyszak E. (16)
7 13:10-13:55
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 6 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 matematyka
6 A - Wojciechowska S. (12)
j. angielski
6 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (12)
j. polski
6 A - Walczak M. (12)
historia i społeczeństwo
6 A - Rychlewski S. (12)
przyroda
6 A - Ordza T. (12)
2 08:25-09:10 j. angielski
6 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (12)
zajęcia komputerowe
6 A - Dominiak D. (17 K)
matematyka
6 A - Wojciechowska S. (12)
zajęcia techniczne
6 A - Tomiak M. (12)
muzyka
6 A - Rosłońska A. (12)
3 09:20-10:05 j. polski
6 A - Walczak M. (12)
wychowanie fizyczne
6 A - Waraczyński M. (3 Wf)
plastyka
6 A - Witek A. (12)
matematyka
6 A - Wojciechowska S. (12)
matematyka
6 A - Wojciechowska S. (12)
4 10:20-11:05 wychowanie fizyczne
6 A - Waraczyński M. (3 Wf)
j. polski
6 A - Walczak M. (12)
wychowanie fizyczne
6 A - Waraczyński M. (3 Wf)
j. angielski
6 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (12)
wychowanie fizyczne
6 A - Waraczyński M. (3 Wf)
5 11:15-12:00 przyroda
6 A - Ordza T. (15)
historia i społeczeństwo
6 A - Rychlewski S. (12)
przyroda
6 A - Ordza T. (12)
j. polski
6 A - Walczak M. (12)
j. polski
6 A - Walczak M. (12)
6 12:15-13:00 zajęcia z wychowawcą
6 A - Walczak M. (12)
etyka
6 A et. - Adamek P. (8 Lo)
religia
6 A rel. - Tratwal A. (12)
j. angielski
6 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (12)
j. polski
6 A - Walczak M. (12)
7 13:10-13:55
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 7 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 religia
7 A rel ch - Tratwal A. (6 S)
wychowanie fizyczne
7 A wf dz - Waraczyński M. (3 Wf)
j. polski
7 A - Walczak M. (15)
informatyka
7 A - Dominiak D. (17 K)
wychowanie fizyczne
7 A wf dz - Waraczyński M. (3 Wf)
wychowanie fizyczne
7 A wf ch - Waraczyński M. (3 Wf)
2 08:25-09:10 matematyka
7 A - Wojciechowska S. (17 K)
geografia
7 A - Trzciołek G. (16)
fizyka
7 A - Trzciołek G. (17 K)
j. polski
7 A - Walczak M. (17 K)
wychowanie fizyczne
7 A wf ch - Waraczyński M. (3 Wf)
3 09:20-10:05 j. angielski
7 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (15)
język niemiecki
7 A - Lisowska D. (12)
biologia
7 A - Ordza T. (17 K)
historia
7 A - Rychlewski S. (17 K)
fizyka
7 A - Trzciołek G. (17 K)
4 10:20-11:05 j. polski
7 A - Walczak M. (12)
biologia
7 A - Ordza T. (17 K)
j. angielski
7 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (17 K)
plastyka
7 A - Witek A. (6 S)
geografia
7 A - Trzciołek G. (17 K)
5 11:15-12:00 j. polski
7 A - Walczak M. (12)
j. angielski
7 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (17 K)
matematyka
7 A - Wojciechowska S. (17 K)
chemia
7 A - Ordza T. (17 K)
matematyka
7 A - Wojciechowska S. (17 K)
6 12:15-13:00 zajęcia z wychowawcą
7 A - Ordza T. (17 K)
wychowanie fizyczne
7 A wf ch - Waraczyński M. (3 Wf)
wychowanie fizyczne
7 A wf dz - Waraczyński M. (3 Wf)
j. polski
7 A - Walczak M. (17 K)
muzyka
7 A - Rosłońska A. (17 K)
matematyka
7 A - Wojciechowska S. (17 K)
7 13:10-13:55 religia
7 A rel dz - Tratwal A. (6 S)
wychowanie fizyczne
7 A wf ch - Waraczyński M. (3 Wf)
historia
7 A - Rychlewski S. (17 K)
wychowanie fizyczne
7 A wf dz - Waraczyński M. (3 Wf)
j. angielski
7 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (17 K)
8 14:05-14:50 chemia
7 A chem ch - Ordza T. (13 BCH)
chemia
7 A chem dz - Ordza T. (13 BCH)
język niemiecki
7 A - Lisowska D. (17 K)
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 8 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 religia
8 A rel ch - Tratwal A. (6 S)
wychowanie fizyczne
8 A wf dz - Waraczyński M. (3 Wf)
informatyka
8 A - Dominiak D. (17 K)
fizyka
8 A - Trzciołek G. (13 BCH)
wychowanie fizyczne
8 A wf dz - Waraczyński M. (3 Wf)
wychowanie fizyczne
8 A wf ch - Waraczyński M. (3 Wf)
2 08:25-09:10 biologia
8 A - Ordza T. (13 BCH)
j. polski
8 A - Grzelak A. (13 BCH)
j. polski
8 A - Grzelak A. (13 BCH)
j. polski
8 A - Grzelak A. (13 BCH)
wychowanie fizyczne
8 A wf ch - Waraczyński M. (3 Wf)
3 09:20-10:05 historia
8 A - Rychlewski S. (13 BCH)
j. angielski
8 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (13 BCH)
edukacja dla bezpieczeństwa
8 A - Trzciołek G. (13 BCH)
j. polski
8 A - Grzelak A. (13 BCH)
j. polski
8 A - Grzelak A. (13 BCH)
4 10:20-11:05 chemia
8 A - Ordza T. (13 BCH)
język niemiecki
8 A - Lisowska D. (13 BCH)
historia
8 A - Rychlewski S. (13 BCH)
chemia
8 A - Ordza T. (13 BCH)
j. angielski
8 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (13 BCH)
5 11:15-12:00 j. polski
8 A - Grzelak A. (13 BCH)
matematyka
8 A - Wojciechowska S. (13 BCH)
zajęcia z wychowawcą
8 A - Waraczyński M. (13 BCH)
j. angielski
8 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (13 BCH)
fizyka
8 A - Trzciołek G. (13 BCH)
6 12:15-13:00 matematyka
8 A - Wojciechowska S. (13 BCH)
geografia
8 A - Trzciołek G. (13 BCH)
matematyka
8 A - Wojciechowska S. (13 BCH)
j. angielski
8 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (13 BCH)
wiedza o społeczeństwie
8 A - Rychlewski S. (13 BCH)
7 13:10-13:55 religia
8 A rel dz - Tratwal A. (6 S)
wychowanie fizyczne
8 A wf ch - Waraczyński M. (3 Wf)
wychowanie fizyczne
8 A wf ch - Waraczyński M. (3 Wf)
wychowanie fizyczne
8 A wf dz - Waraczyński M. (3 Wf)
wychowanie fizyczne
8 A wf dz - Waraczyński M. (3 Wf)
język niemiecki
8 A - Lisowska D. (13 BCH)
matematyka
8 A - Wojciechowska S. (13 BCH)
8 14:05-14:50 wiedza o społeczeństwie
8 A - Rychlewski S. (13 BCH)
matematyka
8 A - Wojciechowska S. (13 BCH)
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Dziennik Klasa I A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
11:15-12:00
wychowanie fizyczne
Idczak E. (3 Wf)
12:15-13:00
j. angielski
Idczak E. (4)
13:10-13:55
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (4)
14:05-14:50
religia
Tratwal A. (4)
1 A rel
10:20-13:00
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (4)
13:10-13:55
informatyka
Idczak E. (17 K)
14:05-14:50
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (4)
11:15-12:00
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (4)
12:15-13:00
j. angielski
Idczak E. (4)
13:10-14:50
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (4)
11:15-12:00
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (4)
12:15-13:00
wychowanie fizyczne
Idczak E. (3 Wf)
13:10-14:50
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (4)
12:15-13:00
wychowanie fizyczne
Idczak E. (3 Wf)
13:10-15:45
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (4)

Dziennik Klasa I B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
07:30-08:15
edukacja wczesnoszkolna
Pietrowska A. (4)
08:25-09:10
j. angielski
Idczak E. (4)
09:20-10:05
informatyka
Pietrowska A. (17 K)
10:20-11:05
edukacja wczesnoszkolna
Pietrowska A. (4)
12:15-13:00
etyka
Adamek P. (8 Lo)
1 B et
07:30-09:10
edukacja wczesnoszkolna
Pietrowska A. (4)
09:20-10:05
religia
Tratwal A. (4)
1 B rel
10:20-11:05
wychowanie fizyczne
Pietrowska A. (3 Wf)
07:30-11:05
edukacja wczesnoszkolna
Pietrowska A. (4)
11:15-12:00
wychowanie fizyczne
Pietrowska A. (3 Wf)
07:30-08:15
edukacja wczesnoszkolna
Pietrowska A. (4)
08:25-09:10
j. angielski
Idczak E. (11)
09:20-11:05
edukacja wczesnoszkolna
Pietrowska A. (4)
07:30-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Pietrowska A. (4)
10:20-11:05
wychowanie fizyczne
Pietrowska A. (3 Wf)

Dziennik Klasa II A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
11:15-12:00
edukacja wczesnoszkolna
Witek A. (11)
12:15-13:00
informatyka
Witek A. (17 K)
13:10-14:50
edukacja wczesnoszkolna
Witek A. (11)
15:00-15:45
j. angielski
Idczak E. (11)
10:20-11:05
edukacja wczesnoszkolna
Witek A. (11)
11:15-12:00
religia
Tratwal A. (4)
2 A rel
12:15-13:00
wychowanie fizyczne
Witek A. (3 Wf)
13:10-13:55
edukacja wczesnoszkolna
Witek A. (11)
10:20-11:05
wychowanie fizyczne
Witek A. (3 Wf)
11:15-14:50
edukacja wczesnoszkolna
Witek A. (11)
10:20-11:05
j. angielski
Idczak E. (11)
11:15-13:55
edukacja wczesnoszkolna
Witek A. (11)
12:15-13:00
wychowanie fizyczne
Witek A. (3 Wf)
13:10-15:45
edukacja wczesnoszkolna
Witek A. (11)

Dziennik Klasa II B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
07:30-09:10
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (11)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Adamek P. (11)
10:20-11:05
j. angielski
Idczak E. (11)
11:15-12:00
wychowanie fizyczne
Idczak E. (3 Wf)
12:15-13:00
etyka
Adamek P. (8 Lo)
2 B et
07:30-08:15
edukacja wczesnoszkolna
Adamek P. (11)
08:25-09:10
religia
Tratwal A. (11)
2 B rel
09:20-10:05
j. angielski
Idczak E. (11)
10:20-11:05
wychowanie fizyczne
Adamek P. (3 Wf)
11:15-12:00
edukacja wczesnoszkolna
Pietrowska A. (6 S)
07:30-11:05
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (11)
07:30-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (11)
10:20-11:05
informatyka
Kaźmierczak J. (17 K)
07:30-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (11)
10:20-11:05
wychowanie fizyczne
Kaźmierczak J. (3 Wf)

Dziennik Klasa III A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
07:30-08:15
edukacja wczesnoszkolna
Adamek P. (14)
08:25-09:10
etyka
Adamek P. (8 Lo)
3 A et
08:25-09:10
religia
Tratwal A. (14)
3 A rel
09:20-10:05
j. angielski
Idczak E. (14)
10:20-11:05
edukacja wczesnoszkolna
Adamek P. (14)
11:15-12:00
wychowanie fizyczne
Adamek P. (EP 1)
07:30-08:15
religia
Tratwal A. (14)
3 A rel
08:25-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Adamek P. (14)
10:20-11:05
wychowanie fizyczne
Adamek P. (3 Wf)
11:15-12:00
edukacja wczesnoszkolna
Adamek P. (14)
07:30-12:00
edukacja wczesnoszkolna
Adamek P. (14)
07:30-08:15
zajęcia komputerowe
Adamek P. (17 K)
08:25-09:10
edukacja wczesnoszkolna
Adamek P. (14)
09:20-10:05
j. angielski
Idczak E. (14)
10:20-11:05
edukacja wczesnoszkolna
Adamek P. (14)
07:30-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Adamek P. (14)
10:20-11:05
wychowanie fizyczne
Adamek P. (3 Wf)

Dziennik Klasa III B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
11:15-12:00
wychowanie fizyczne
Adamek P. (EP 1)
12:15-13:55
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (14)
14:05-14:50
j. angielski
Idczak E. (14)
15:00-15:45
religia
Tratwal A. (14)
11:15-12:00
wychowanie fizyczne
Kaźmierczak J. (3 Wf)
12:15-13:55
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (14)
14:05-14:50
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (14)
15:00-15:45
religia
Tratwal A. (14)
10:20-11:05
j. angielski
Idczak E. (6 S)
11:15-12:00
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (6 S)
12:15-13:55
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (14)
14:05-14:50
zajęcia komputerowe
Kaźmierczak J. (17 K)
11:15-15:45
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (14)
12:15-13:00
wychowanie fizyczne
Kaźmierczak J. (3 Wf)
13:10-14:50
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (14)