Współpraca z UAM


Nie jest tajemnicą, że od tego roku szkolnego nasza placówka jest szkołą partnerską Wydziału Biologii UAM. W związku z tym oprócz współpracy przy organizacji wojewódzkiego konkursu Science - lubię to! nasi uczniowie mają zaszczyt spotkania z interdyscyplinarną nauką przyrodniczą w różnych wymiarach. W dniach 27-29.05. odwiedzili nas studenci Wydziału Biologii, którzy zabrali uczniów w świat science. Przeprowadzili oni w klasach IVb, Va, VI, VII i VIII i kółkach przyrodniczych zajęcia warsztatowe w ramach przedmiotu, który nasz szkolny przyrodnik współtworzy na Wydziale Biologii UAM. Wśród tematyki poruszanej na zajęciach były pyłki i alergia z obserwacjami mikroskopowymi i grą terenową. Uczniowie poznali także fascynującą bionikę i konstruowali model ręki. Poznali także tajemnicze oznaczenia "E" oraz sprawdzali czy każde z nich jest szkodliwe. Eksperymentalną częścią warsztatów była ocena czynników stresogennych dla roślin.
Przed naszymi najstarszymi uczniami kolejne wyzwanie - Szkolny Festiwal Nauki zorganizowany  dzięki pomocy wyjątkowych przyjaciół naszej szkoły  na Wydziale Biologii UAM. To już w przyszłym tygodniu!

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii i różnorodnych aktywności uczniów.

https://drive.google.com/folderview?id=1LPQo1YniONAu7HOX8wBdc4Dc2Td2KX7x

 

Close