Wszystkie nasze projekty science otrzymały Europejską Odznakę Jakości


Po trzech latach ciężkiej projektowej pracy, czas na miłą niespodziankę i wyróżnienie dla naszych działań. Wszystkie nasze projekty science otrzymały Europejską Odznakę Jakości. Merytoryczne, ewaluacyjne kryteria Krajowej Odznaki Jakości, które spełniły nasze prace to:

➡️innowacja pedagogiczna i kreatywność,

➡️integracja z programem nauczania,

➡️komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi,

➡️współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi,

➡️wykorzystanie technologii,

➡️rezultaty, wpływ i dokumentacja.

 

Z kolei Europejska Odznaka Jakości przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym projektom, które, w wyniku procesu selekcji zostały zaproponowane do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Biuro Kontaktowe NSS oraz co najmniej dwóch partnerów otrzymało już Krajową Odznakę Jakości.

Dziękujemy za ogormnie pozytywną i twórczą pracę wszystkim uczniom i nauczycielom z różnych części Europy zaangażowanych w nasze projekty!

??????????

20181022_185807 20181022_185850

Close